Bio


Guido Bosch

Guido is a passionate and skilled photographer who has been making portraits and short films since he was a teenager. He bought his first camera at the flea market and it is an analogue Japanese Petri. Later he exchanges it for a digital Canon DSLR. His first film camera is a Panasonic with betamax cassettes. Based on his background as a practical philosopher, coach and mindfulness trainer, he seeks connections with people. Guido lives intensely and this is also reflected in his portraits. He likes to be inspired by great writers and thinkers. The people he works with call him perfectionist, creative, sensitive, passionate and funny: there is a lot of laughter during his photo sessions. Guido is curious because asking questions gives him energy. He is particularly interested in people and knows how to get the best out of them. You make him happy with a good glass of wine and an in-depth conversation. When he is not photographing, he writes with fountain pen and ink. He speaks fluent English, German and his native language Dutch.


Photography & coaching

Guido guides models regarding posing, posture, presentation and healthy lifestyle.


Photography & Philosophy

Guido creates free work and raises the social bar along philosophical issues.


'The privilege of a human life is to become who you really are. To become yourself, every person owes it to himself to make at least one serious attempt.'


-


Guido Bosch

Guido is een gepassioneerd en vakkundig fotograaf die sinds zijn pubertijd portretten en korte films maakt. Zijn eerste fotocamera kocht hij op de rommelmarkt en is een analoge Japanse Petri. Later wisselt hij die in voor een digitale Canon DSLR. Zijn eerste filmcamera is een Panasonic met betamax cassettes. Vanuit zijn achtergrond als praktisch filosoof, coach en mindfulness trainer zoekt hij de verbinding met mensen. Guido heeft een intense belevingswereld en dat zie je ook terug in zijn portretten. Hij laat zich graag inspireren door grote schrijvers en denkers. De mensen waarmee hij samenwerkt noemen hem perfectionistisch, creatief, gevoelig, gepassioneerd en komisch: tijdens zijn fotosessies wordt veel gelachen. Guido is nieuwsgierig want van vragen vragen stellen krijgt hij energie. Hij is bijzonder geïnteresseerd in mensen en weet op zijn manier het beste uit ze te halen. Je maakt hem blij met een goed glas wijn en een diepgaand gesprek. Als hij niet fotografeert dan schrijft hij met vulpen en inkt. Hij spreekt vloeiend Engels, Duits en zijn moedertaal Nederlands.


Fotografie & coaching

Guido begeleidt modellen betreffende poseren, houding, presentatie en gezonde levensstijl.


Fotografie & Filosofie

Guido maakt vrij werk en legt de sociaal maatschappelijke lat langs filosofische vraagstukken.


'Het voorrecht van een mensenleven is te worden wie je werkelijk bent. Om jezelf te worden is ieder mens het aan zichzelf verplicht minstens één serieuze poging te wagen.'