Een goed gesprek leren voeren?


Socratisch gesprek


Denk jij dat je denkt?

Als je denkt dat je denkt dan denk je meestal niet. Je herhaalt eigenlijk wat je al weet en op die manier voer je ook gesprekken.


Discussie of dialoog

Van oudsher zijn we geconditioneerd en identificeren wij ons met onze kennis. We zijn namelijk kennisfundamentalisten. In een gesprek voelen we ons dan ook vaak aangevallen op die kennis en gaan we in de verdediging. Een gesprek ontaard dan ook heel snel in een discussie. Over en weer worden er standpunten verdedigd met als doelstelling om het gelijk te halen. Een treffend voorbeeld is een debat in de tweede kamer.


Betrokken partijen luisteren niet naar elkaar en zijn alleen maar bezig met de ander te overtuigen.


Zo’n discussie voegt niets toe. Een goede dialoog daarentegen nodigt uit tot zelfreflectie, creëert zelfinzicht en levert kennis en wijsheid op. Je moet het wel willen en je aan een paar simpele spelregels houden.


Socrates

Zo’n twee en een half duizend jaar geleden ging Socrates – Grieks Atheens filosoof en een van de belangrijkste grondleggers van het Socratisch gesprek – op de markt in Athene met velen een gesprek aan. Wat we weten van zijn leerling Plato is dat hij vaak tot ergernis toe zijn gesprekspartners tartte en op een dergelijke manier vragen stelde en niet stopte met vragen stellen totdat diegene verantwoording over zijn leven tot nu toe en daarvoor had afgelegd. Hij, als vader van de kunst van het vragen stellen, bedreef de maieutiek. Zijn moeder was verloskundige en hij liet op zijn authentieke manier de wijsheid bij de ander geboren worden.


Onbewuste laag

De uitdagingen van deze tijd (bijv. oorlogen, hongersnood en klimaatprobleem) zijn beslissingen vanuit een onbewuste laag. We doen en blijven doen wat we altijd al deden en in de toekomst zullen blijven doen. Daarmee krijgen we wat we altijd hebben gekregen en zal er nooit iets veranderen.


Tijd voor verandering

Het is vijf voor twaalf en de eerste stap vanuit die onbewuste laag naar de bewuste laag is bewustwording. Als we in staat zijn tot echte communicatie dan groeit en bloeit er verbondenheid, participatie, vriendschap en liefde.


De vraag is of we de noodzaak van dat proces in zien? Durven we de mantel der ego af te leggen en vaste vooronderstellen los te laten? Dat is de sleutel vraag. Want als we inzien dat het echt noodzakelijk is dan zullen we er iets aan doen, dan gaan we in gesprek.

Thuis, op school, in bedrijven en bij overheden. Alleen zo kan de wereld veranderen.


Wil jij helder leren communiceren? Of meer informatie? Neem dan contact op via contact.